Dokument

Här kan finns dokument som kan vara intressanta för Brf Dynans medlemmar och även de som är spekulanter på en lägenhet i Brf Dynan.

Breven ligger i PDF-format. För att kunna läsa dem krävs gratisprogrammet Adobe Acrobat Reader som du laddar ned genom att klicka här.

Stämmoprotokoll
Protokoll från Brf Dynans årsstämma för 2018 (Hölls 2019)
Protokoll från Brf Dynans årsstämma för 2017 (Hölls 2018)
Protokoll från Brf Dynans årsstämma för 2016 (Hölls 2017)
Protokoll från Brf Dynans extrastämma 2016
Protokoll från Brf Dynans årsstämma för 2015 (Hölls 2016)
Protokoll från Brf Dynans årsstämma för 2014
Protokoll från Brf Dynans årsstämma för 2012
Protokoll från Brf Dynans årsstämma för 2011
Protokoll från Brf Dynans årsstämma 2010

Årsredovisningar
Årsredovisning Brf Dynan 2019
Årsredovisning Brf Dynan 2018
Årsredovisning Brf Dynan 2017
Årsredovisning Brf Dynan 2016
Årsredovisning_Brf_Dynan 2015
Årsredovisning_Brf_Dynan_2014
Årsredovisning_Brf_Dynan_2013
Årsredovisning Brf Dynan 2012
Årsredovisning Brf Dynan 2011
Årsredovisning Brf Dynan 2010

Övrigt
Brf Dynans stadgar
Energideklaration
Välkommen – information till nyinflyttade i Brf Dynan
Vem ska underhålla bostadsrätten? En broschyr från HSB
Renovering – ändringsansökan